Tái phẫu thuật thon gọn mặt là gì?

Ngay cả những người đã trải qua phẫu thuật thon gọn cũng có thể nhận được kết quả không như ý. Tái phẫu thuật thon gọn được thực hiện trong trường hợp xương gò má hoặc xương hàm không mềm mại, không tự nhiên hoặc hiệu quả mờ nhạt sau lần phẫu thuật trước đó.
Có hai loại Tái phẫu thuật thon gọn mặt.

Trường hợp tái phẫu thuật thon gọn mặt

Trường hợp 1.

Nếu phẫu thuật thon gọn hàm và hạ gò má trước đây không đạt được hiệu quả tốt thì khuôn mặt trông vẫn to.

Trường hợp 2.

Trường hợp bất đối xưng xảy ra sau phẫu thuật xương hàm và hạ gò má trước đó.

Trường hợp 3.

Trường hợp đường nét không được mềm mại sau phẫu thuật gọt hàm và hạ gò má trước đó.

Thông qua hình ảnh 3D-CT, kết hoạch phẫu thuật được thiết lập chính xác sau khi phân tích kỹ lưỡng cấu trúc giải phẫu.

Trường hợp 01

Trường hợp 02

Trường hợp 03

Trường hợp 04