Chỉnh mũi khoằm & mũi dài

Chỉnh mũi khoằm & mũi dài Bệnh viện thẩm mỹ Girin

Hình ảnh khách hàng thực tế

Trường hợp 01

Trường hợp 02

Trường hợp 03

Trường hợp 04

Trường hợp 05

Trường hợp 06

Trường hợp 07

Trường hợp 08