Tái phẫu thuật mũi

Sử dụng máy nội soi mũi và chụp CT 3D


nhằm chẩn đoán tỉ mỉ và chính xác

Máy nội soi mũi

Máy chụp CT 3D

Sử dụng máy nội

soi mũi và chụp CT 3D


nhằm chẩn đoán tỉ

mỉ và chính xác

Máy nội soi mũi

Máy nội soi mũi

Tái phẫu thuật mũi Bệnh viện thẩm mỹ Girin

Hình ảnh khách hàng thực tế

Trường hợp 01

Trường hợp 02

Trường hợp 03

Trường hợp 04

Trường hợp 05

Trường hợp 06

Trường hợp 07

Trường hợp 08

Trường hợp 09

Trường hợp 10

Trường hợp 11

Trường hợp 12