Gọt mặt V-line

Gọt mặt V-line/ New V-line GirinGọt mặt V-line/ New V-line Girin


Thời gian hồi phục
1 tuần1 tuần

Tổn thương dây thần kinh

x


Góc phụ

x

Chảy xệ da

x

Gọt mặt New V-line Girin

Hình ảnh khách hàng thực tế

Trường hợp 01

Trường hợp 02

Trường hợp 03

Trường hợp 04

Trường hợp 05

Trường hợp 06

Trường hợp 07

Trường hợp 08

Trường hợp 09

Trường hợp 10

Trường hợp 11

Trường hợp 12

Trường hợp 13

Hệ thống phẫu thuật xương hàm mặt


Bệnh viện thẩm mỹ Girin 01BỆNH VIỆN THẨM MỸ GIRIN

Không phẫu thuật hộ

Nghiêm cấm mọi hành vi bác sĩ thẩm mỹ phẫu thuật hộ trái phép


Hệ thống phẫu thuật xương hàm mặt

Bệnh viện thẩm mỹ Girin 01


BỆNH VIỆN THẨM MỸ GIRIN

Không phẫu thuật hộ

Nghiêm cấm mọi hành vi bác sĩ thẩm mỹ phẫu thuật hộ trái phép


Hệ thống phẫu thuật xương hàm mặt

Bệnh viện thẩm mỹ Girin 02


BỆNH VIỆN THẨM MỸ GIRIN

Hệ thống đảm bảo kiểm tra CT

Khách hàng có thể kiểm tra CT ngay khi gặp bác sĩ sau phẫu thuật

Hệ thống phẫu thuật xương hàm mặt


Bệnh viện thẩm mỹ Girin 02BỆNH VIỆN THẨM MỸ GIRIN

Hệ thống đảm bảo kiểm tra CT

Khách hàng có thể kiểm tra CT ngay khi gặp bác sĩ sau phẫu thuật