Hạ gò má

Phẫu thuật hạ gò má 3D

Bệnh viện thẩm mỹ Girin

Phẫu thuật hạ gò má

không chảy xệ má, liên kết với nhau

Hạ gò má thông thường

Hạ gò má Girin


O

Rạch
X


X

Cố định 3 lần
O


O

Không liên kết
X


O

Chảy xệ máXBí quyết phẫu thuật đặc biệt của bác sĩ Lee Seung Ryong

Chảy xệ da : Không

Không liên kết : Không

Thay đổi ngoạn mục :

Phẫu thuật hạ gò má 3D Girin

Hình ảnh khách hàng thực tế

Trường hợp 01

Trường hợp 02

Trường hợp 03

Trường hợp 04

Trường hợp 05

Trường hợp 06

Trường hợp 07

Trường hợp 08

Trường hợp 09

Trường hợp 10

Trường hợp 11