Tái phẫu thuật mắt


Tái phẫu thuật mắt Bệnh viện thẩm mỹ Girin

Hình ảnh khách hàng thực tế

Trường hợp 01

Before

After

Trường hợp 02

Before

After

Trường hợp 03

Before

After

Trường hợp 04

Before

After

Trường hợp 05

Before

After

Trường hợp 06

Before

After

Hình ảnh khách hàng thực tế tái phẫu thuật mắt

Hình ảnh khách hàng thực tế tái phẫu thuật mắt